Rød Ungdom

Bli medlem! Ivers blogg

Samler inn penger til PFLP

31. juli 2009, 11:36 | Kategori: .

Rød Ungdoms sommerleir har lang tradisjon for å samle inn penger til politiske bevegelser organisasjonen driver solidaritetsarbeid for. Tidligere har pengene blant annet gått til Kurdistans Arbeiderparti og maoistpartiet i Nepal. Innsamlingsmidlene fra årets leir, som startet på Utøya tirsdag, går til den palestinske frigjøringsbevegelsen PFLP.

I mars ble de danske t-skjorteprodusentene Fighters + Lovers dømt etter terrorlovgivningen etter å ha solgt t-skjorter blant annet til inntekt for et av PFLPs trykkerier. Saken gikk helt til dansk høyesterett. Rød Ungdoms leder Mari Eifring fnyser av dommen og er ikke med på at PFLP er noen terrororganisasjon.

- Pengene vi samler inn på årets sommeleir skal gå til helsearbeid blant den utarmede palestinske befolkninga. Det kan ikke kalles terrorisme, sier Eifring.

- Vi må anerkjenne palestinernes rett til å yte motstand mot okkupantmakten Israel. Situasjonen i Midtøsten likner en krig, og du blir ikke terrorist av å sloss mot en okkupasjon, sier Eifring. Tidligere i år reiste hun med to andre representanter fra RU til Palestina, og møtte blant annet PFLP-parlamentariker Khalida Jarrar (bildet).- Det var underlig å treffe en politiker, et medlem av den palestinske lovgivende forsamlingen, som regnes som en farlig terrorist.

PFLP står oppført på terrorlistene til både USA og EU. Norge følger imidlertid ingen av disse, og å støtte organisasjoner som PFLP er dermed helt lovlig etter norsk lovgivning.

- Dette er et positivt trekk ved norsk utenrikspolitikk, og vi bør fortsette å styrke vår rolle som konfliktløser, sier Eifring. - Norge har en spesiell posisjon i Midtøsten-konflikten. Denne bør vi bruke til å presse EU og USA til å anerkjenne palestinernes rett til å gjøre motstand.

For ytterligere kommentar, kontakt Mari Eifring på tlf 92 28 06 82